Leselkedő veszélyek a háztartásban! Veszélypiktogramok nyomában!

Tudod mit jelentenek az egyes veszélypiktogramok a csomagoláson?

Teszteld a tudásod!

A kereskedelemben kapható veszélyes tisztítószerek több olyan kémiai anyagot tartalmaznak, amely az emberi egészséget, vagy a környezetet károsíthatják. Talán senkit nem kell figyelmeztetnünk arra, hogy a hypóval óvatosan bánjon, mert közismerten veszélyes vegyszer, na de mi a helyzet a többi tisztítószerrel? Amikor vegyszert veszünk a kezünkbe először olvassuk el a rajta található információkat és nézzük meg a rajta feltüntetett veszélypiktogramokat! De mik ezek és mit jelentenek?

 Toxic-chemicals_WP

Mik azok a veszélypiktogramok?clp

A CLP (Classification, Labelling és Packaging) osztályozás során veszélypiktogramokat kell használni. A veszélyt jelző piktogram egy konkrét veszély képi megjelenítése. CLP-rendelet 2009 januárjában lépett hatályba, és az általa bevezetett, a vegyi anyagok osztályozására és címkézésére szolgáló módszer az ENSZ globálisan harmonizált rendszerén (GHS) alapul. A rendelet biztosítja, hogy az Európai Unióban a munkavállalók és a fogyasztók a vegyi anyagok osztályozásán és címkézésén keresztül egyértelmű tájékoztatást kapjanak a vegyi anyagok jelentette veszélyekről.

 

Mi a helyzet a háztartásokban?

A háztartásokban használatos tisztítószerek többsége veszélyes készítménynek minősül. Legtöbbjük irritatív, ritkábban ártalmas vagy maró hatásúak, tűzveszélyesek, vagy fokozottan tűzveszélyesek lehetnek. A fogyasztók biztonsága érdekében az ilyen termékek jelölését, feliratozását, csomagolását az európai uniós előírásokkal harmonizáló törvények és rendeletek szabályozzák. A veszélyesnek minősülő készítmények címkéin fel kell tüntetni a használat során felmerülő veszély megnevezését, a veszélyhez tartozó szimbólumot és jelet, az R ( Risk- Kockázat) és S (Safety-Óvintézkedések) mondatokat, a veszélyes anyag megnevezését, annak százalékos mennyiségét, a gyártó, az importáló vagy a magyarországi forgalmazó nevét, teljes címét és telefonszámát.

A gyártóknak a termékösszetevőket a mennyiségi kategóriák szerint kell feltüntetni (5 százalék alatt; 5-15 százalék; 15-30 százalék és 30 százalék felett).

Melyik mit jelent és miért veszélyes?

Irritatív vagy kevésbé ártalmas anyagok

 • Irritációt vagy enyhe mérgezést okozhatnak.12-0
 • Légúti irritációt okozhat
 • Álmosságot vagy szédülést okozhat
 • Allergiás bőrreakciót válthat ki
 • Súlyos szemirritációt okoz
 • Bőrirritáló hatású
 • Lenyelve ártalmas
 • Bőrrel érintkezve ártalmas
 • Belélegezve ártalmas
 • Károsítja a közegészséget és a környezetet, mert a légkör felső rétegeiben lebontja az ózont

– Kerülje az érintkezését a bőrrel, a szemmel.

– Ne engedje csatornába kerülni.

– Ne engedje a környezetbe kerülni

Például miben találhatjuk meg: Mosószerek, WC-tisztító szerek, hűtőfolyadék

 

Környezetre veszélyt jelentő, környezetkárosító anyagokvizi

 • Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
 • Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

– Ne engedje a környezetbe kerülni.

– Ne engedje csatornába, álló- és folyóvizekbe.

Például miben találhatjuk meg: Peszticidek, biocidek, benzin, terpentin

 

Maró hatású anyagok

Maró anyagok. A bőrön súlyos égési sérüléseket, a súlyos szemkárosodást (vakságot) okoznak. Fémkorróziót okoz.GHS05

– Kerülje az érintkezését a bőrrel, a szemmel.

– A gőzöket ne lélegezze be.

– Viseljen védőeszközöket.

– Tartsa távol a fémektől.

Például miben találhatjuk meg: Lefolyótisztítók, ecetsav, sósav, ammóniákgumi

 

 

Egészségkárosító anyagok (pl. csírasejt mutagén, rákkeltő, reprodukcióra káros anyagok)

 • Súlyos, hosszan tartó egészség-károsodást okoznak rövid, vagy hosszú idejű behatás során
 • Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
 • Károsítja a szerveketHealthhazard_big
 • Károsíthatja a szerveket
 • Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
 • Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
 • Rákot okozhat
 • Feltehetően rákot okoz
 • Genetikai károsodást okozhat
 • Feltehetően genetikai károsodást okoz
 • Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat

– Ne vegye a szájába, ne nyelje le.

– Kerülje az érintkezését a bőrrel, a szemmel.

– Kerülje a por, a gáz, vagy a gőzök belégzését.

Például miben találhatjuk meg? Terpentin, benzin, lámpaolaj

 

Mérgező vagy ártalmas anyagok

Nagyon kis mennyiségben, rövid idő alatt is életveszélyes hatásuk van.

Lenyelve halálosGHS06

Bőrrel érintkezve halálos

Belélegezve halálos

Lenyelve mérgező

Bőrrel érintkezve mérgező

Belélegezve mérgező

– Ne vegye a szájába, ne nyelje le.

– Kerülje az érintkezését a bőrrel, a szemmel.

– Kerülje a por, a gáz, vagy a gőzök belégzését.

Például miben találhatjuk meg? Peszticidek, biocidek, metanol

 

Tűzveszélyes anyagok (pl. gyúlékony gázok, aeroszolok, folyadékok)

Láng, szikra, hő hatására meggyulladnak. Egyes anyagok víz hatására tűzveszélyes gázokat fejlesztenek.

 • Rendkívül tűzveszélyes gáztuzvesz
 • Tűzveszélyes gáz
 • Rendkívül tűzveszélyes aeroszol
 • Tűveszélyes aeroszol
 • Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
 • Tűzveszélyes folyadék és gőz
 • Tűzveszélyes szilárd anyag

– Kerülje a gyújtóforrásokat (láng, szikra, hő).

– Kezelje megfelelő óvatossággal

– Viseljen védőeszközöket.

Például miben találhatjuk meg? Lámpaolaj, benzin, körömlakklemosó, aeroszolok

 

Oxidáló anyagok

Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. Levegő hiányában is fenntartják az égést. Éghető anyagokat meggyújthatnak.oxidizer-58fcf6b63df78ca159b282fd

– Kerülje a gyújtóforrásokat (láng, szikra, hő).

– Kezelje megfelelő óvatossággal

– Viseljen védőeszközöket

Például miben találhatjuk meg? Fehérítőszer, orvosi célú oxigén

 

Robbanásveszélyes anyagok

 • Tűz, hő, ütés vagy súrlódás hatására felrobbanhat.
 • Instabil robbanóanyagrobbanoanyagok
 • Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye
 • Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye
 • Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye
 • Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat

– Kerülje a gyújtóforrásokat (láng, szikra, hő).

– Kezelje megfelelő óvatossággal, megfelelő távolságról.

– Viseljen védőeszközöket.

Például miben találhatjuk meg? Tűzijáték, lőszer

 

Nyomás alatt levő gázok

Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat.bottle

Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.

– Ne tegye ki hő hatásának, ne dobja tűzbe, még üres állapotban sem

– Kerülje az érintkezését a bőrrel, a szemmel

Például miben találhatjuk meg? Gáztartályok

 

Robbanásveszélyes palackok a háztartásban?

Léteznek olyan háztartási tisztító és ápolószerek, melyek nem tartalmuk, hanem a speciális csomagolási módjuk miatt veszélyesek. Ilyen pl. az aerosol dangeraeroszol csomagolás, mely egy szeleppel ellátott, nyomás alatt lévő zárt palacktest, melyből a vegyi anyagot cseppfolyós vagy sűrített gáz, vagy gázkeverék juttatja ki a palackból.

Az alkalmazott gázok esetenként önmaguk is tűzveszélyesek lehetnek, a palackok a túlnyomás miatt ütésre is felrobbanhatnak éppen ezért ezeket az aeroszol palackokat felnyitni, ütögetni, felszúrni, magas hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is szigorúan tilos!

 

Irritáció és allergia a bio szerektől is? Miért?

A veszélyesnek nem minősülő vegyszerek/tisztítószerek is veszélyt jelenthetnek érzékeny, allergiára, irritációra hajlamos személyek számára.

Allergiát okozhatnak a tisztítószerekben található felületaktív anyagok, a zsíroldó készítmények enzim összetevői, oxidatív fehérítői és a gyakorlatilag minden termékben megtalálható konzerváló szerek, színezékek és illatanyagok. Az ezekre érzékeny embereknek éppen ezért szükséges, hogy elolvassák a feliratokat a termék címkéjén, mert érhetik meglepetések az összetevők terén. A pontos áttanulmányozás pedig segíthet a megfelelő termék kiválasztásában, a biztonságos használatban és egészségünk megóvásában.

 

Mit és hogyan válasszunk?

Mielőtt megvásárolnánk egy terméket mindig olvassuk el a leírását és nézzük meg milyen anyagokat tartalmaz, illetve, hogy van a terméken veszélyt jelző piktogram akkor keressünk helyette biztonságos alternatívát. Ezt ne csak a hagyományos háztartási tisztítószerek esetében tegyük meg, hanem a biotisztító és mosószerek címkeit is nézzük át alaposan, mert érhetnek meglepetések az összetevők között.

A mi ajánlásunk a SanoD’or Nature probiotikus tisztítószercsalád, mely természetes összetevőkkel, vegyszermentesen, nagy logopromhatékonysággal tisztít és biológiai úton lebomló összetevőket tartalmaz. Megszünteti a kellemetlen szagokat, tisztítja és fényesíti a felületet anélkül, hogy károsítaná az egészséged vagy a környezetet. A termékeken nincs veszélypiktogram, mivel nem tartalmaz veszélyes anyagot!

A vegyszeres tisztítószerek minden baktériumot és kórokozót elpusztítanak és csak rövid ideig képesek megőrizni a felület tisztaságát. Addig a probiotikus szerek használatával a takarítási idő kitolható, hiszen a jótékony baktériumok sokkal tovább képesek megőrizni a felület tisztaságát.

 

Miért válaszd a SanoD’or Nature termékcsaládot?

 • Mert 99,5%-ban vegyszermentes: nem káros az egészségre és nem károsítja a környezetet sem !
 • Hosszabban képes megőrizni a felület tisztaságát mint a hagyományos tisztítószerek, így nemcsak gazdaságos a használata, hanem ritkábban is kell vele takarítani!
 • 3 termékkel lefedhető a teljes takarítási folyamat : egyszerű a beszerzése (nem kell összeválogatni a különböző termékeket) és csökkenti a költségeket!
 • Nem okoz bőr vagy szem irritációt, mert nincs benne sem sav,sem lúg, így használatához nincs szükség védőfelszerelésre, gumikesztyűre vagy maszkra.
 • Biztonságos kisgyerekes családoknak és vegyszerallergiásoknak is.
 • Használata csökkenti az allergiás megbetegedések kialakulását.
 • Háziállatokra sem jelent veszélyt.
 • Gyorsan és egyszerűen lehet hozzájutni a webáruházon keresztül.
 • Használatával a vízelvezető rendszerben megszűnnek a dugulást okozó lerakódások és a kellemetlen szagokat mert a csatornába ürítve is tovább „dolgozik” a készítmény!
 • Kellemesebb illatú, mint a hasonló készítmények a jó illatú és biztonságos otthonért és munkahelyért!

 

termékek

 Írj nekünk: mesdi@mesdi.hu

Források:

http://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/understanding-clp

http://www.biztonsagiadatlap.hu/id-269-ghs_clp_veszelypiktogramok.html

http://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/otthon/12650/fontos_tudnivalok_a_haztartasi_tisztitoszerekrol